Vyhledávání

Menu

Reklama

www.stahovani-z-youtube.717.cz - Stahování z youtube. Stáhni si, co chceš!

www.smajlici-na-facebook.717.cz - Tajní facebook smajlíci

www.babiciny-bylinky.tode.cz - Největší databáze lečivých bylinek!

www.cakry.tode.cz - Vše o čakrách.

BlogMat - Banner 88x31

Třetí čakra

Barva: žlutá až zlatožlutá

Element: oheň

Smyslová funkce: zrak

Symbol: lotos s deseti okvětními lístky

Části těla: spodní část zad, dutina břišní, trávicí systém, žaludek, játra, slezina, žlučník, vegetativní nervový systém

Žláza: slinivka břišní (játra)

Slinivka hraje rozhodující roli při zpracovávání a trávení potravy. Vylučuje hormon insulin, který má klíčový význam pro rovnováhu cukru v krvi a látkovou výměnu uhlohydrátů. Slinivkou vylučovaané enzymy jsou důležité pro látkovou výměnu tuků a proteinů.

Úkol a funkce třetí čakry

Třetí čakra má v literatuře různá označení. Také její umístění je podle toho udáváno různě. Jedná se však o jednu hlavní čakru a větší počet vedlejších čaker, maajících natolik podobné funkce, že mohou být všechny k hlavní čakře přiřazeny.

 Třetí čakra má proto komplexnější rozsah úkolů. Je přiřazena elementu ohně - oheň znamená světlo, teplo, energii, aktivitu, v duchovní rovině také očištění.

 Čakra solar-plexu představuje naše slunce, naše centrum síly. Tudy přijímáme sluneční energii, která kromě jiného vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu také tělu fyzickému a udržuje ho. Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu ke světským věcem a k ostatním lidem. Je to oblast, ze které vychzází z našeho těla emoční energie. Odtud jsou řízeny naše mezilidské vztahy, sympatie a antipatie, stejně jako schopnost trvalých citových vazeb.

 Pro obyčejného člověka je třetí čakra sídlem osobnosti. Je místem, kde nachází svoji společenskou identifikaci a hledá její potvrzení svojí silou, vůlí k výkonu, snahou pomoci nebo i přizpůsobením se společenským normám.

 Důležitým úkolem této čakry je také očišťovat tendence a přání dvou spodních čaker, vědomě řídit a využívaat jejich tvořivé energie, manifestovat duchovní kvalitu vyšších čaaker v materiálním světě a dosahovat tak na všech úrovních co největšího naplnění v životě.

 Čakra solar-plexu je také v přímém spojení s astrálním vibračním polem, nazývaaným také polem přání nebo žádosti, které je nositelem našich emocí. Vitální hnací síly, přání aa pocity nižších čaker jsou zde analyzovány (stráveny) a transformovány do vyšších energií, aby pak byly s energiemi vyšších čaker použity k vědomému formování našeho života.

 Odpovídající funkci nalezneme na tělesné úrovni u jater. Játra ve spolupráci s trávicím systémem analyzují přijatou potravu, nepoužitelné oddělují a z použitelného získávají užitečné látky, které pak posílají na příslušná místa do těla.

 Kladný postoj k životu a smysluplná integrace pocitů, přání i našich životních zkušeností vedou k tomu, že se třetí čakra uvolní a otevře, čímž světlo v nás nabývá na síle a prosvětluje náš život a celý náš svět.

 Naše celkové naladění je velmi závislé na tom, kolik je v nás světla. Když je naše třetí čakra otevřena, cítíme se svěže, radostně a vnitřně naplněni. Naproti tomu je-li tato čakra zablokována nebo narušena, je naše nálada vyrovnaná a pochmurná. Tento pocit promítáme pokaždé také do okolního světa, takže celý náš život se zdá být buď jasný nebo temný. Množství světla v nás určuje také jasnost našeho nahlížení a kvalitu naší práce.

 S přibývající intergrací a vnitřní zralostí se postupně proměňuje žluté světlo intelektuálního porozumění ve třetí čakře ve zlaté světlo moudrosti a hloubky.

 Čakrou solar-plexu vnímáme také přímo vibrace ostatních lidí a odpovídajícím způsobem na ně reagujeme. Jsme-li konfrontováni s negativními vibracemi, cítíme v místě třetí čakry hrozící nebezpečí - čakra se bezděčně stáhne, což je její přechodný obranný mechanismus. Nenastává to však v případě, že světlo v nás je tak silné, že svým vyzařováním vytváří kolem našeho těla ochranný obal.

Harmonická funkce

Když je třetí čakra otevřená a funguje harmonicky, máš pocit míru, vnitřní harmonie se sebou, s životem a se svým postavením v něm. Můžeš být sám se sebou vyrovnaný a zároveň respektovat pocity a osobitost ostatních.

 Máš pak přirozenou schopnost přijímat pocity, přání a životní zážitky, poznat jejich význam pro tvůj život, vidět je v právém světle a integrovat je do své osobnosti.

 Tvoje jednání je ve spontálnním souladu s přírodními zákonitostmi, které platí v celém Universu i uvnitř každého člověka. Přispívá tak tobě i tvým bližním k vnitřnímu i vnějšímu bohatství a naplnění. Jsi plný světla a síly. Jas v tobě obklopuje i tvoje tělo, chrání tě tak před negativními vibracemi a vyzařuje do tvého okolí.

 Máš-li navíc otevřenou šestou a sedmou čakru, poznáváš, že vše viditelné je složeno z různých vibrací světla. Plní se ti tvá přání, protože jsi tak úzce spjat se silou světla ve všech věcech, že to, co si přeješ, přitahuješ jako magnet.

 Tak dojdeš ve svém životě k poznání, že plnost je tvé právo od narození a tvé božské dědictví.

Dishaarmonická funkce

Při jednostranném vlivu nebo chybné funkci třetí čakry chceš všechno ovlivňovat podle svého názoru, ovládat svůj vnitřní i vnější svět, prosazovaat svou moc a dobývat. Avšak cítíš, že jsi k tomu hnán vnitřním neklidem a nespokojeností. Pravděpodobně jsi v dětství a v dospívání zažil málo uznání. Proto sis nemohl vyvinout skutečnou sebeúctu a potvrzení sebe sama, kterého se ti vnitřně nedostávalo, teď hledáš ve vnějším životě. Přitom vyvíjíš enormní aktivitu, kterou se pokoušíš překrýt hlodaavý pocit nedostatečnosti. Chybí ti vnitřní uvolněnost, připadá ti obtížné vypřáhnout a uvolnit se.

 Když myslíš v první řadě na to, jak získat uznání a vnější bohatství, jsi pravděpodobně opravdu úspěšný.

 Postoj, že všechno jde, vede k tomu, že obtížné a nežádoucí pocity jsou ovládány nebo potlačovány. Následkem toho se tvoje emoce hromadí a čas od času prorazí zeď obrany a kontroly a zaplaví tě, aniž jsi schopen je usměrnit vhodným směrem. Také lehce vybouchneš a ve tvé předrážděnosti se projevuje všechno to množství hněvu, které jsi během času polykal, aniž bys ho zpracovával.

 Nakonec musíš zjistit, že ti pouhá snaha po vnějším bohatsví a uznání nemůže dát trvalou spokojenost.

Nedostatečná funkce

S nedostatečnou funkcí třetí čakry se cítíš často poraženecky a bez odvahy. Všude vidíš překážky, které se staví do cesty splnění tvých přání.

 Svobodný rozvoj tvé osobnosti byl pravděpodobně už v dětství silně poškozen. Ze strachu, abys neztratil uznání svých rodičů nebo vychovatelů, jsi zcela potlačoval své vlastní pocity aa spolykal při tom příliš mnoho, než abys to dokázal strávit. Vytvořený emoční blok dusí ohnivou sílu čakry solar-plexu a bere sílu a spontánnost tvým přáním a tvému jednání.

 Ještě dnes se pokoušíš získat uznání přizpůsobením se, což vede k budování obrany a nedostatečné integraci přání aa emocí. V obtížných situacích máš houpavý pocit v žaludku nebo jsi tak nervózní, že je tvoje jednání těkavé aa nesouvislé.

 Nejraději by ses před novými požadaavky života schoval. Neobvyklé zážitky ti nahánějí strach a trpíš pocitem, že na životní boj ve skutečnosti nejsi zralý.

Možnosti čištění a aktivování třetí čakry

Účinky přírody

Zlaté světlo Slunce koresponduje se světlem, teplem a silou čakry solar-plexu. Když se jeho vlivu vědomě otevřeš, oživíš tak v sobě tyto kvality. Pozorování Sluncem ozářeného pole zralého obilí nebo řepky ti dá zážitek manifestované hojnosti jako odezvy na teplo a sílu Slunce.

 Ve středu květu slunečnice, v jednotě otáčejícího se kruhu, nalezneš spirálovité vzory a v okvětních lístcích vyzařující zlaté světlo. Při ponoření se do vzoru této přírodní mandaly zažiješ, že ve vnitřním prožitku jednoty je smysluplná, uspořádaná a zároveň tančící aktivita, která mocně a radostně a zároveň měkce a plná krásy vyzařuje do okolí.

Účinky zvuků

Hudba: Třetí čakraa se aktivuje ohnivými rytmy. K její harmonizaci může být použita i orchestrální hudba s harmonickou souhrou mnoha zvuků. Při hyperaktivitě je k uklidnění vhodná každá uvolňující hudba, která tě vede do tvého nitra.

Vokál: Čakře solar-plexu přináleží otevřené o, zpívané tónem E. Toto o vyvolává krouživý pohyb, který se otvíráním o směruje zevnitř ven. Podporuje vnější uspořádání bytí vyplývající z vnitřní celistvosti. Plně otevřené o se přibližuje vokálu a čakry srdce. Přináší šířku, plnost a radost projevu.

Účinky barev

Třetí čakru aktivuje a její funkci posiluje jasná sluneční žlutá. Oživuje nervovou činnost a myšlení a podporuje kontakt a výměnu s ostatními lidmi. Zabraňuje pocitu vnitřní únavy, dává veselost a jásovou volnost. Jsi-li příliš pasivní nebo zasněný, pomůže ti jasná žlutá, aby ses zaktivizoval. Kromě toho podporuje fyzické i psychické trávení.

 Zlatožlutý barevný tón vyjasňuje a uklidňuje duševní problémy a onemocnění. Posiluje duchovní aktivitu a veškerou moudrost zrozenou ze zkušenosti.

Účinky drahokamů

Tygří oko: Podporuje vnější i vnitřní zrak. Zbystřuje rozum a pomáhá poznávat vlastní chyby a těžit z nich.

Jantar: Dává teplo a naději. Jeho sluneční síla tě vede na tvé cestě k větší radosti a jasnějšímu světlu. Zprostředkovává vhled a ukazuje ti, jak se v životě můžeš realizovat. Propůjčuje také štastnou ruku při podnikání.

 V tělesné rovině očišťuje organismus, vyrovnává trávicí a hormonální systém a čistí a posiluje játra.

Topas: Zlatožlutý topas tě naplňuje tryskající silou a hřejivým světlem Slunce. Prohlubuje uvědomění, bdělost a jasnost, radost a živost. Zbavuje zatěžujících pocitů a temných myšlenek, což pomáhá při úzkostech a depresích.

 Posiluje a stimuluje celé tělo a podporuje tělesné i duševní trávení.

Citrín: Poskytuje pohodu, teplo a živost, jistotu a naději. Pomáhá ti zpracovávat životní zážitky a integrovat je do tvé osobnosti, stejně jako využívat intuitivní vjemy v běžném životě. Přitahuje vnitřní a vnější hojnost a podporuje tě při uskutečňování tvých cílů.

 V tělesné oblasti podporuje vylučování jedovatých látek a pomáhá při zažívacích potížích a cukrovce. Oživuje krev a nervovou činnost.

Účinky vůní

Levandule: Levandulový olej uklidňuje a uvolňuje hyperaktivní třetí čakru. Jeho měkké teplé vibrace pomáhají při uvolňování a zpracovávání nahromaděných emocí.

Rozmarýn: Trpce kořenný rozmarýnový olej obzvlášť vhodný při nedostatečné funkci třetí čakry. Oživuje a povzbuzuje, pomáhá překonávat lenost a podporuje připravenost k jednání.

Bergamot: Vibrace tohoto oleje, připravovaného z plodů stromu bergamot, v sobě mají mnoho světla. Jeho čerstvá, citronu podobná vůně posiluje naše životní energie. Dává sebedůvěru a sebejistotu.

Druhy jógy ovlivňující především třetí čakru

Karmajóga: Karmajóga odstraňuje egoismus v jednání a zaměření na osobní zisk a výhody. Tím se otevřeme boží vůli a jednáme v souznění s evolučními silami přírody, které ji ve všem svém tvoření zrcadlí.