Vyhledávání

Menu

Reklama

www.stahovani-z-youtube.717.cz - Stahování z youtube. Stáhni si, co chceš!

www.smajlici-na-facebook.717.cz - Tajní facebook smajlíci

www.babiciny-bylinky.tode.cz - Největší databáze lečivých bylinek!

www.cakry.tode.cz - Vše o čakrách.

BlogMat - Banner 88x31

Čtvrtá čakra

Barva: zelená, také růžová a zlatá

Element: vzduch

Smyslová funkce: hmat

Symbol: lotos s dvanácti okvětními lístky

Základní princip: odevzdanost

Části těla: srdce, horní část zad s hrudníkem a hrudní dutinou, spodní část plic, krev a krevní oběh, kůže.

Žláza: brzlík

Brzlík reguluje růst a řídí mízní systém v těle. Povzbuzuje a posiluje imunitní systém.

Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzicko-emoční centra se třemi horními duchovními. Jejím symbolem je šetiúhelník, který velmi názorně ukazuje, jak se energie tří horních i tří spodních čaker navzájem pronikají. Souvisejícím elementem je vzduch a smyslem hmat. To naznačuje nestálost srdce, kontakt, dojení, přijímání dotyků, bytí v dotyku s věcmi. Nacházíme zde schopnost vciťovat se, soucítit, naladit se na druhé, prožívat je. Tudy vnímáme také krásu přírody, i harmonii v hudbě, výtvarném umění a poezii. Zde jsou obrazy, slova a tóny přeměňovány na pocity.

 Úloha čakry srdce je sjednocování skrze lásku. Každá touha po vroucím kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím čakry srdce, i tehdy, když nás potká v zakleté podobě - smutku, bolesti, strachu z odloučení, ze ztráty lásky apod.

 Ve své očištěné a dokonale otevřené formě je čakra srdce centrem opravdové ničím nepodmíněné lásky, která je zde jen kvůli sobě samé, kterou není možné mít nebo ztratit. Ve spojení s horními čaakrami se stává tato láska Bhakti, tj. láskou boží, a vede k poznání boží přítomnosti v celém stvoření, ke splynutí s nejvnitřnějším jádrem, srdcem všeho v Universu. Cesta srdce k tomuto cíli vede přes láskyplné a rozumějící ano vůči nám samým jako předpoklad velkého ano vůči ostatním a celému životu.

 Jestliže jsme došli prostřednictvím třetí čakry k poznání, že všechny životní zkušenosti, přání a pocity mají hlubší smysl aa že nás mají přes s nimi spojené úkoly přivést zpět k všezahrnujícímu řádu, zjistíme ve čtvrté čakře, přímo srdcem, že všechny pocity a životní projevy vycházejí z touhy po lásce aa sjednocení, a jsou tedy vlastně projevem lásky.

 Každým záporem vytváříme oddělenost a negativitu. Pozitivní láskyplné ano naproti tomu tvoří vibrace, ve kterých se negativní formy projevu a negativní pocity nemohou udržet a mizí. Možná už jsi někdy zažil, jak se neutralizoval tvůj intenzivní pocit smutku, vzteku nebo zoufalství, když jsi mu věnoval laskavou a výlučnou pozornost bez jakýchkoli předsudků. Ne-li, vyzkoušej to někdy!

 Trpíme-li nějakou bolestí nebo nemocí, můžeme pozorovat, že láskyplnou pozorností k nemocnému orgánu nebo části těla se může uzdravení značně urychlit.

 Tak disponujeme prostřednictvím čakry srdce velkým pootenciálem transformace a uzdravování - pro nás samotné i pro ostatní. Láska k sobě samým, pochopení a přijetí celé naší podstaty z hloubi srdce, nás může od základů proměnit a uzdravit. Je předpokladem k naplňující lásce k ostatním lidem, pro soucítění, porozumění a hlubokou radost ze života.

 Čakra srdce je centrum, jehož síla vyzařuje velmi silně. Otevřená, čakraa srdce má na ostatní spontánně uzdravující a proměňující účinek. (Při vědomém uzdravování spolupůsobí však také čakra čela.)

 Čakra srdce vyzařuje v zelené, růžové a někdy také zlaté barvě. Zelená barva uzdravení, také harmonie a sympatie. Když člověk vidící auru spatří u někoho v oblasti čakry srdce čistou jasnou zelenou barvu, je to pro něj důkaz výrazných léčitelských schopností dotyčného člověka. Zlatá prorůžovělá aura označuje člověka, který žije v čisté, oddané lásce k božství.

 Čakra srdce je často nazývána branou do duše, protože není jen sídlem nejhlubších a nejživotnějších pocitů lásky, jí se můžeme spojit také s univerzální částí naší duše, božskou jiskrou v nás. Třetí čakra hraje rozhodující roli i při zjemňování vnímání, které souvisí s otevřením čakry čela, tzv. třetího oka, protože je to odevzdanost, která nám umožňuje vnímat subtilnější oblasti Stvoření. To znamená, že se s rozvojem čakry srdce současně rozvíjejí i vyšší schopnosti čakry čela.

Harmonická funkce

 Je-li tvoje čakra srdce dokonale otevřená a působí v harmonii s ostatními čakrami, stáváš se prostředníkem božské lásky. Vibrace tvého srdce dokážou přeměnit tvůj svět aa sjednocovat, smiřovat a uzdraavovat lidi v tvém okolí. Vyzařuješ přirozené teplo, srdečnost a veselost, což otvírá srdce ostatních, navozuje důvěru a dává radost. Soucit a ochota pomoci jsou protebe samozřejmostí.

 Tvé pocity jsou osvobozeny od vnitřních zmatků a konfliktů, od pochybování a nejistoty. Žiješ kvůli lásce, z radosti z dávání, aniž bys za to něco očekávaal. Cítíš se všude bezpečně a doma. Ve všem, co děláš, jsi srdcem přítomen.

 Láska v tvém srdci zjemňuje také tvé vnímání, takže ve všech projevech každé úrovně Stvoření poznáváš kosmickou hru dělení aa nového sjednocování, která je udržována a proniknuta božskou láskou a harmonií. Sám jsi prožil, že z oddělení od vesmírného, božského apektu života aa z něj pramenícího utrpení vyrůstá touha po znovusjednocení s božstvím, a že teprve tímto odloučením může být vědomě a dokonale prožita láska k Bohu a neohraničená radost v ní obsažená.

 S takovou moudrostí srdce pozoruješ dění ve světě a ve svém životě v novém světle. Láska v tvém srdci spontánně podporuje všechny snahy, které lásku k Bohu a jeho Stvoření prohlubují. Poznáváš, že veškerý život Stvoření žije v tvém srdci. Už nepozoruješ život jako něco od tebe odděleného, vnějšího, nýbrž jako součást tebe samotného.

 Pocit živosti je v tobě taak výrazný, že teprve teď skutečně víš, co život ve své nezfalšované původní podobě znamená - stále trvající projev božské lásky a blaženosti.

Disharmonicka funkce

 Chybná funkce čakry srdce se může projevovat různým způsobem: např. rád bys dával a byl tu vždycky pro druhé, nejsi však spokojený ze zdrojem lásky. Uvnitř - možná aniž bys o tom věděl, aniž by sis to připouštěl - očekáváš za tuto všechnu lásku uznání a jsi zklamaný, když všechno tvoje snažení není dostatečně hodnoceno.

 Nebo se cítíš být mocný aa silný a dáváš tuto sílu jiným, ale nejsi schopný sám přijímaat lásku, otevřít se, abys ji mohl pojmout. Něžnost a měkkost tě přivádí do rozpaků. Říkáš si možná, že lásku ostatních nepotřebuješ. Tento postoj je často spojen s nadutým hrudníkem, znakem vnitřního obrnění a obrany proti bolesti a útoku.

Nedostatečná funkce

Nedostaatečná funkcečakry srdce tě činí lehce zranitelným a závislým na lásce a náklonosti ostatních. Když jsi odmítnutý, cítíš se hluboce zasažen, obzvlášť když jsi možná zaase jednou měl tu odvahu se otevřít. Pak se zavřeš zase zpět do své ulity, jsi smutný a deprimovaný. Sice bys rád dával lásku, nenacházíš ale pro strach z nového odmítnutí ten správný způsob, jaak to udělat, a utvrzuješ se tak ve své neschopnosti.

 Možná se pokoušíš kompenzovat nedostatek lásky obzvlášť přátelským a vstřícným chováním, kdy své přátelství rozděluješ spíše neosobním způsobem stejnou měrou všem, aniž by všaak došlo k hlubšímu kontaktu. Jakmile je však požadováno tvé srdce, vyhneš se nebo se uzavřeš ze strachu před možným zklamáním.

 Je-li tvoje čakra srdce uzavřená, pozná se to podle studenosti a nezúčastněnosti vedouccí aaž k bezcitnosti. Abys mohl vůbec něco cítit, potřebuješ silnou vnější stimulaci. Jsi nevyrovnaný a trpíš depresemi.

Možnosti čištění a aktivování čtvrté čakry

Účinky přírody

Každá tichá procházka v nedotknuté přírodě harmonizuje skrze čtvrtou čaakru celou naši bytost. Každý květ přináší poselství lásky a nevinné radosti a nechává kvést stejné vlastnosti v naašem srdci. Obzvlášť vhodné k jemnému oživení a ozdravení energií čtvrté čakry jsou růžové květy.

 Do růžova zbarvené nebe s jemnými mráčky povznáší a rozšiřuje srdce. Nech se krásou a jemností barev i tvarů těchto nebeských obrázků zaplavit a unášet.

Účinky zvuků

Hudba: Každá klasická hudba, hudba new age nebo sakrální hudbaa východní i západní tradice, která povznáší a roztančí tvé srdce s životem, probouzí sílu lásky v tvé čtvrté čakře, oživuje ji a harmonizuje. Totéž platí o sakrálních nebo meditativních tancích, které svými pohyby vyjadřují harmonii a radost Stvoření.

Vokál: Čakře srdce přináleží vokál aa, zpívaný tónem F. AA dymbolizuje stav bezprostřednosti srdce, tak jak je vyjádřena i v našem zvolání ach. Je to neotevřenější ze všech zvuků a reprezentuje největší možnou plnost vyjádření lidského hlasu. V a je obsaaženo bezpředsudkové přijímání všeho, z čeho vyrůstá láska. Je to taaké vokál, který nemluvňaata, jejichž intelekt ještě neumí rozšiřovat mezi dobrým a špatným, nejčastěji užívají, když komentují svoje zážitky.

Účinky drahokamů

Růžový křemen: Něžný růžový křemen podporuje jemnost, něhu a lásku. Obklopuje tvoji duši láskyplnými vibracemi, které léčí všechny rány srdce, vzniklé hrubostí, tvrdostí a nepozorností. Tvá duše se může stále více lásce otevíraat a více lásku dávat.

 Růžový křemen tě učí i sebe sama přijímat a milovat, otvírá tvé srdce projevům lásky aa měkkosti v tobě, v ostatních a v celém Stvoření. Umožní ti vnímat krásu hudby, poezie, malířství a ostaatních umění a oživuje tvoji fantazii a sílu výrazu.

Turmalín: Růžovo-červený turmalín tě vyvádí z příliš zúžených pocitových struktur, otvírá a rozšiřuje ti srdce. Otvírá tvé vědomí radosti plynoucí z lásky. Spojuje tě se ženským projevem božské lásky, který je vyjádřen v kráse stvoření, přirozené veselosti, tanci a hře. Tak spojuje různé výrazové formy světské i božské lásky.

 Obzvlášť vhodné pro čakru srdce jsou růžové turmalíny se zeleným okrajem, které se často prodávají nařezané na plátky. Zde jsou kvality růžovo-červeného turmalínu v léčivých harmonizujících vibracích zelené.

Kuncit: V kuncitu se spojuje něžná růžová vyšší lásky s fialovou barvou čakry temene hlavy, a podporuje tak sjednocení s božstvím.

 Kuncit tak otvírá tvou čakru srdce pro božskou lásku. Pomáhá růstu tvojí nesobecké a dokonalé lásky. Podporuje přímočarost a přivádí tě stále znovu na tuto cestu.

Smaragd: Smaragt je kámen všeobjímající lásky, protože posiluje a prohlubuje lásku na všech úrovních. Dodává klid a harmonii a uvádí tě do souladu se silami přírody. Také tě vyzývá, aby ses podobal jeho zářivému světlu, a ukazuje ti oblasti, kde tomu tak ještě není.

 Smaragt přitahuje léčivé energie z kosmu na Zemi. Regeneruje, omlazuje, osvěžuje a uklidňuje.

Nefrit (jadeit): měkké, zelené světlo nefritu přináší mír, harmonii, moudrost srdce, spraavedlnost a skromnost. Nefrit uvolňuje a uklidňuje srdce, nechá ti odhalit a prožít krásu všeho stvořeného, a podporuje tak tvou úctu a lásku ke Stvoření. Pomáhá při neklidu a uspěchanosti, podporuje klidný spánek a příjemné sny.

Účinky vůní

Růžový olej: Žádná jiná vůně nepůsobí tak harmonizujícím způsobem naa celou naši bytost jaako vzácný růžový olej. Jeho něžné, láskyplné vibrace hojí rány našeho srdce. Vzbuzují vnímavost pro projevy lásky, krásy a harmonie v celém Stvoření. V srdci se zabydlí hluboká radost a ochota k odevzdanosti. Růžový olej povzbuzuje a zjemňuje smyslové radosti a podporuje zároveň jejich transformaci k nadosobní lásce.

Druhy jógy, ovlivňující především čtvrtou čakru

Bhaktijógaa: Bhaktijóga je cesta, která prostřednictvím lásky a oddanosti k Bohu vede k božské seberealizaci. Adept Bhaktijógy prohlubuje a zintenzivňuje své pocity a nasměrovává je k Bohu. Vztahuje k němu všechno, vidí ho ve všech věcech a povznáší se v lásce k němu.