Vyhledávání

Menu

Reklama

www.stahovani-z-youtube.717.cz - Stahování z youtube. Stáhni si, co chceš!

www.smajlici-na-facebook.717.cz - Tajní facebook smajlíci

www.babiciny-bylinky.tode.cz - Největší databáze lečivých bylinek!

www.cakry.tode.cz - Vše o čakrách.

BlogMat - Banner 88x31

Pátá čakra

Barva: světle modrá, také stříbrná a zelenaavě modrá

Element: éter

Smyslová funkce: sluch

Symbol: lotos se šestnácti okvětními lístky

Základní princip: rezonance s Bytím

Části těla: oblast krku (šíje), týlu a spodní čelisti, uši, ústrojí hlasu, hrtaan, horní část plic, průdušky, hltan, paže

Žláza: štítná žláza

Štítná žláza hraje významnou roli při růstu kostry a vnitřních orgánů. Stará se o vyváženost mezi tělesným a duchovním růstem a reguluje látkovou výměnu, a tím také způsob a rychlost, jak přeměňujeme výživu v energii a jak tuto energii spotřebováváme. Reguluje výměnu jódu a hospodaření s vápníkem v krvi a tkáních

Úloha a funkce páte čakry

V krční čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Je spojeno s menší vedlejší čakrou týlu, která má sídlo ve vazu a otvírá se dozadu. Také tyto dvě čakry bývají považovány za jedinou. Svojí funkcí je čakra týlu tak úzce spojena s krční čakrou, že ji lze opravdu ve výkladu připojit k páté čakře.

 Pátá čaakra vytváří také důležité spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mezi naašimi impulsy a reakcemi na ně, propojuje zároveň obsahy všech čaker s vnějším světem. Přes krční čakru vyjadřujeme všechno, co v nás žije - náš smích, pláč, naše pocity radosti i lásky stejně jako strachu a vzteku, naše úmysly, přání, myšlenky a názory, a naše vnímání vnitřního světa.

 Element, který patří ke krční čakře, je éter. V učení jógy je éter základní látkou, ze které se zhuštěním vytvářejí ostatní elementy - země, voda, oheň a vzduch. Éter je ale také nositelem zvuku, mluveného i tvořícího slova. Je to zprostředkovatel informací na všech úrovních.

 Komunikace našeho vnitřního života s vnějškem se odehrává převážně mluveným slovem, ale i gesty, mimikou a uměleckými projevy (hudba, malířství, výtvarné umění, tanec ap.). Kreativita, která má sídlo ve druhé čakře, se spojuje v krční čakře s energiemi ostatních čaker, kde jí formující síla éteru dává určitý výraz, který pak předáváme do vnějšího světa. Můžeme však vyjádřit pouze to, co v sobě máme. Tak dostáváme přes pátou čakru především schopnost sebereflexe. Předpokladem k sebereflexi je však určitý vnitřní odstup. S vývojem krční čakry si uvědomujeme stále více naše mentální vibrační pole a éterického pole i fyzického těla. To znamená, že naše myšlenky už nejsou obrazem našich pocitů a fyzických stavů, čímž je umožněno objektivní poznání.

 Éter pojímán také jako prostor (Akáša), ve kterém hustší elementy rozvíjejí svoji působnost. Nejhlubší poznání nám bude umožněno jen tehdy, když budeme naslouchat uvnitř i vně. Páté čakře ze smyslů přísluší sluch. Tudy vnímáme také naše vnitřní hlasy, navazujeme kontakt s naším uvnitř sídlícím duchem a přijímáme jeho inspiraci. Tvoříme si neotřesitelnou důvěru v naše osobní vyšší vedení. Ozřejmí se nám náš vlastní úkol v životě, naše dharma. Poznáme, že naše vnitřní světy i vibrační úrovně života jsou právě tak skutečné jako vnější fyzický svět a budeme schopni přijímat a dále předávat informace z těchto oblastí. Tato božská inspirace se stane nosným prvkem našeho sebevyjádření.

 Tak nalezneme v páté čakře svůj individuální výraz dokonalosti na všech úrovních.

Harmonická funkce

Úplně otevřenou krční čakrou vyjadřuješ otevřeně a bez obav své pocity, myšlenky a vnitřní poznatky. Jsi také schopen přiznat svoji slabost i ukázat svoji sílu. Tvá vnitřní upřímosti tvého jednání.

 Máš schopnost vyjádřit tvořivě sebe sama s celou svou osobitostí. Avšak umíš právě tak dobře mlčet, je-li to zapotřebí. Máš také dar umět naslouchaat druhým, naslouchat srdcem a s vnitřním porozuměním. Tvoje řeč je plná faantazie a zároveň velmi jasná. Pomáhá ti působivým způsobem plnit tvá přání. Tvůj hlas je plný a příjemně znějící. Tváří v tvář těžkostem a překážkám zůstáváš sám sobě věrný a umíš také říci ne. Nenecháváš se příliš ovlivňovat nebo předělávat jinými lidmi, zachováváš si naopak svoji nezávislost, svobodu a nasměrování. Tvoje nepředsudkovost a vnitřní šíře tě otvírají skutečnosti jemnohmotných dimenzí. Odtud čerpáš řadu informací, které ti pomáhají na cestě životem, po které pak kráčíš s důvěrou.

 Poznáváš, že všechny projevy v tvorstvu mají svá vlastní poselství. Vyprávějí ti o svém vlastním životě, o své roli ve velké kosmické hře a o své snaze po celistvosti a světle. Můžeš vstoupit do přímé komunikace s bytostmi jiných oblaastí bytí, aa poznání, které při tom získáš, předáváš kdykoli je to potřebné ostatním, aniž by ses bál jejich soudu. Všechny tvořivé vyjaadřovací prostředky, které užíváš, mají schopnost vypovídat uváženě a pravdivě.

 Z tvé vnitřní nezávislosti a ze svobodného projevu celé tvé bytosti ti vzniká hluboká radost a pocit plnosti a integrity.

Disharmonická funkce

Když jsou blokovány energie tvé krční čaakry, je rušeno porozumění mezi hlavou a tělem. To se projevuje dvojím způsobem. Buď ti příjde zatěžko reflektovat své vlastní pocity a projevuješ své zaadržované emoce často v nepromyšleném chování, aanebo se uzavřeš ve své intelektualitě a racionalismu, upíráš svému pocitovému světu právo na existenci a připustíš si jen zcela určité pocity, které proniknou filtrem tvé vlastní sebeprojekce a nenaráží na soudy ostatních. Nevědomé pocity viny a strachu ti zabraňují vidět se takový, jaký opraavdu jsi, a svobodně vyjadřovat své nejvnitřnější myšlenky a pocity. Místo toho se pokoušíš je všechny překrýt mnoha slovy aa gesty, zaa kterými skrýváš svoji skutečnou podstatu.

 Tvoje řeč je buď neuhlazená a hrubá nebo spíše věcná a studená. Možná, že i koktáš. Tvůj hlas je poměrně silný, tvá slova nemají hlubší obsah.

 Nesneseš, abys působil dojmem slabocha, a pokoušíš se stát za každou cenu silným. Tak se sám dostáváš svými požadavky na sebe pod velký tlak. Pak se může stát, že na tvých bedrech spočine často víc, než dokážeš unést. Výsledek je ten, že se schováš do krunýře, vystrčíš ramena a zastrčíš hlavu mezi ně, aby ses tak ochránil před další možnou zátěží nebo novým útokem.

 Disharmonická funkce páté čaakry se projevuje také u lidí, kteří zneužívají svá slova a vyjadřovací schopnosti k manipulování s ostatními, nebo na sebe upozorňují přílišnou výřečností.

Lidé, kteří mají zablokovanou energii krční čakry, nemají přístup k jemnohmotným dimenzím bytí, protože jim chybí otevřenost, vnitřní šíře a nezávislost jako předpoklady pro vnímání těchto oblaastí.

 Existuje však také možnost, že máš hluboké vnitřní poznání, avšak neodvažuješ se ze strachu před soudem ostaatních nebo ze strachu z izolace takové poznání žít a projevovat ho. Protože se však toto poznání domáhá projevu, mohou z toho vzniknout básně, obrazy atd., které však ostatním ukazuješ jen nerad.

 Duchovní energie mohou také zůstat vězet v hlavě. Pak nenachází jejich traansformační síla přístup k tvým emocím a energie spodních čaker naopak nezásobí horní čakry potřebnou prosazovaací silou a stabilitou, aby se vnitřní spiritualita v tvém životě projevila.

Nedostatečná funkce

Při nedostatečné funkci páté čakry upadáš do těžkostí jak se představit, projevit, vyjádřit. Držíš se zpátky, jsi spíš plachý, tichý, uzavřený nebo mluvíš jen o nedůležitých věcech z tvého vnějšího životaa.

 Když však přesto musíš projevit něco ze svého nitra, máš hned knedlík v krku a tvůj hlas je stísněný. Ještě častěji než u disharmonické funkce zde nacházíme symptom koktání. Jsi vůči ostatním nejistý a obáváš se jejich soudu. Proto se orientuješ silně na jejich mínění a často nevíš, co opravdu chceš. Nemáš přístup k poselstvím své duše ani důvěru ve své intuitivní síly.

 Když se pátá čakra během života nerozvíjí, nastává určité celkové ztuhnutí. Tebou vymezený rámec bytí, uvnitř kterého rávíš svůj život a vyjadřuješ svůj potenciál, je velmi úzký, v neposlední řadě také proto, že za jedinou reaalitu považuješ vnější svět.

Možnosti čištění a aktivování páté čakry

Účinky přírody

Jasná a průhledná modrá bezmračného nebe vyvolává rezonanci v tvé krční čaakře. Abys to mohl plně vnímat, lehni si uvolněn ve volné přírodě a otevři své nitro nekonečné šířce nebeské klenby. Pocítíš očistu a projasnění ducha, všechny tvoje úzkosti a fixace se postupně v tvé krční čakře a jejím dosahu uvolní. Budeš potom vnitřně připraven přijímat nebeská poselství.

 Zrcadlení modrého nebe na čisté průzračné vodní hlaadině působí na tvé pocity mocně osvobozujícím dojmem. Tiché šplouchaní vln přináší poselství tvých skrytých emocí a dojmů do tvého vědomí. Jestliže se necháš prostoupiit paprsky energie nebe a vody, spojí se tvůj duch a pocity do jedné stále se doplYňující mohutnosti.

Účinky zvuků

Hudba: Hudba aa zpěv bohaté na horní harmonické tóny, sakrální aa meditativní zpěv působí naa krční čakru obzvlášť oživujícím způsobem. Největší účinek na harmonizaci a uvolnění páté čakry má klidná hudba new age s dozvukem (ozvěnou). Přináší osvobození a šířku a otvírá vnitřní ucho.

Vokál: Krční čaakrou oživuje vokál e, zpívaaný tónem G. Předcházíš-li hlasem pomaalu z aa k i, zazní v určitém okamžiku e. Jako je krk spojovaacím článkem mezi hlavou a ostatním tělem, spojuje toto e srdce s rozumem, otevřené a s i, a vyjevuje jejich síly navenek. Při zpívání e zjistíš, že vyžaduje největší sílu hlasu. Souvisí to se silou, která dává tvému výrazu v tvé páté čakře.

Účinky barev

Krční čakře přináleží jasná světle modrá. Tato barva dává klid a šířku a otvírá tě duchovní inspiraci.

Účinky drahokamů

Akvamarín: Světle modrá barva akvarínu je jako moře, ve kterém se zrcadlí čisté nebe. Tak pomáhá akvamarín duši, aby se stala zrcadlem nekonečné šířky ducha. Podporuje komunikaci s vnitřním já a přináší světlo a jasno i do nejzapadlejšímu koutku duše. Jeho vlny dodávají duši čistotu, svobodu a šířku, takže se otvírá vizionářským schopnostem a intuitivnímu porozumění a pomáhá ho svobodně a tvořivě vyjadřovat. Vlivem akvamaarínu se duše stává místem nesobecké lásky a léčivé síly.

Tyrkys: Tyrkys, v jehož barvě se spojuje modrá nebe se zelenou Země, spojuje vysoké duchovní ideály s původní vitální silou naší planety. Pomáhá vyjadřovat duchovní ideály s původní vitální silou naaší plaanety. Pomáhá vyjadřovat duchovní ideje a poznatky a integrovaat je do života na Zemi. Přitaahuje pozotivní energie a chrání tělo i duši před negativními vlivy.

Chalcedon: Bělomodrý chalcedon působí pozitivně na štítnou žlázu. Má uklidňující aa vyrovnávací účinek na stav mysli, působí proti podrážděnosti a přecitlivělosti. Svým uklidňujícím vlivem otvírá cestu k vnitřní inspiraci a podporuje schopnost sebevýrazu slovem i písmem.

Účinky vůní

Šalvěj: Čerstvá vůně šalvěje vysílá léčivé vlny do oblasti řeči. Uvolňuje zatuhliny v krční čakře, aby naše slova zněla harmonicky a zvučně a mohla zprostředkovávat úmysl naší duše co nejlépe.

Eukalyptus: Čerstvá vůně eukalyptového oleje dodává jasnost a šířku. Jeho vlny nás otevřou pro vnitřní inspiraci a dodávají našemu výrazu původnost a kreativitu.

Druhy jógy, ovlivňující především pátou čakru

Mantrajóga: Mantry jsou meditační slabiky, které zrcadlí ve svých specifických vibracích určité aspekty božství. Při praktikování mantrajógy jsou tyto slabiky nepřetržitě opakovány, hlasitě recitovány a zpívány. Přitom promění vibrace mantry postupně myšlení a pocity cvičícího a převedou je na vibrace kosmické božské síly, která se v mantře manifestuje.

 Výjimkou je transcendentální meditace. Při této meditaci se používá technika, při které se mantra vnímá ve stále jemnějších rovinách vědomí, až meditující překročí i ten nejjemnější aspekt mantry, transcenduje a dospěje k zážitku čirého bytí. Tento proces se opaakuje vicekrát během každé meditace.