Vyhledávání

Menu

Reklama

www.stahovani-z-youtube.717.cz - Stahování z youtube. Stáhni si, co chceš!

www.smajlici-na-facebook.717.cz - Tajní facebook smajlíci

www.babiciny-bylinky.tode.cz - Největší databáze lečivých bylinek!

www.cakry.tode.cz - Vše o čakrách.

BlogMat - Banner 88x31

Sedmá čakra

Barva: fialová, taaké bílá a zlatá

Symbol: lotos s tisíci okvětními lístky

Základní princip: čiré Bytí

Část těla: velký mozek

Žláza: šišinka mozková (epifýzaa)

Vlivy šišinky mozkové nejsou jednoznačně vědecky objasněny. S největší praavděpodobností působí na celý organismus. Při přerušení funkce této žlázy dochází k předčasné pohlavní zralosti.

Úloha a funkce sedmé čakry

Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. V některých dochovaných spisech je zobrazována, jak se vznáší nad hlavou. Třpytí se všemi barvami duhy, převládající baarvou je však fiaalová. Vnější květ čakry má 960 lístků. V jeho nitru je druhý květ s dvanácti okvětními lístky, které září bílým zlatě třpytivým světlem.

 Podobně jako jsou v bílém světle obsaženy všechny barvy spektra, obsaahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Sedmá čakra je pramenem a výchozím bodem pro projevy energií všech ostaatních čaker. Zde jsme spojeni s božským Bytím bez vlastností a tvaru, které v sobě však všechny tvary a vlastnosti neprojevené obsahuje.

 Je to místo, kde jsme doma. Odtud začala naše cesta životem a sem se zase vrátíme na konci našeho vývoje. Zde žijeme a prožíváme sebe v Bohu, ztotožňujeme se s Boží podstatou, ze které jsme vzešli. Naše osobní pole energií splývá s polem energií Universa.

 Co jsme zprvu chápali jen intelektem a později intuicí, je nám nyní zcela jasné. Poznání, které se nám dostává prostřednictvím sedmé (korunní) čakry, jde ještě dál než vědění umožněné šestou čakrou, neboť zde už nejsme odděleni od objektu vnímání. Zažíváme různé formy projevu Stvoření, ke kterým patří kromě jiného i naše tělo, jako hru božského vědomí, se kterým jedno jsme.

 Cestu k rozvoji nejvyšší čakry označuje fialové záření. Fialová je barvou meditace a odevzdanosti. Zatímco na aaktivování předchozích šesti center energie jsme mohli sami konkrétně působit, zde, u sedmé čakry, se můžeme jen otevřít a stát se nádobou.

 Rozvíjením sedmé čakry se uvolňují také poslední blokády v ostaatních čaakrách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích. Každá čakra se stává zrcadlem božského Bytí na svojí speciální úrovni a projevuje tak nevyšší jí přístupný potenciál.

 Jakmile je korunní čakra dokonale probuzena, je její úkol přijímat kosmické energie ukončen. Sama nyní vyzařuje energie. Její květ se vyklene ven a vytvoří korunu čistého světla na hlavou.

Harmonická funkce

V sedmé čakře nedochází k blokádám ve vlastním slova smyslu, může být pouze více nebo méně vyvinuta.

 Když se začíná korunní čakra otvírat, budeš zažívat stále častěji okamžiky, při kterých bude mizet oddělenost tvého vnitřního bytí a vnějšího života. Tvé vědomí bude dokonale ztišené a široké a v tomto klidu zažiješ svou vlastní podstatu jako vsudypřítomné čiré Bytí, ve kterém je vše obsaženo.

 S postupným rozvíjením korunní čaakry nastaanou tyto okamžiky stále častěji a budou stále jasnější, až přejdou v trvalou skutečnost. Jsi-li pro ně zralý, může toto konečné osvícení nastat náhle a nelze z něj již propadnout zpět. Máš pocit, že ses probudil z dlouhého snu a že teprve teď žiješ ve skutečnosti. Během cesty ses stal vyprázdněnou nádobou, kterou teď až do posledního kouutku zaplnilo božské Bytí. Víš teď, že toto je tvá vlastní podstata, jediná trvalá realita. Tvé individuální já se stane Já Universa. Svým jednáním uskutečňuješ úmysl Stvořitele, a světlo, které vyzařuješ, otvírá srdce všch bytostí, schopných vnímat boží přítomnost. Když chceš nyní něco vědět, postačí jen zaměřit na to svou pozornost, neboť všechno  existuje v tobě, v Božském Bytí, se kterým jsi jedno. Tak je Stvoření hra, která se odehrává v neohraničenosti tvého vlastního vědomí.

 Poznáš, že pevná hmota není nic jiného než jedna myšlenková forma božského vědomí, a tedy vee vlastním slova smyslu neexistuje. Vše, co jsi považoval za realitu, se tím stává iluzí. Prožíváš největší prázdnotu - avšak tato prázdnotaa je totožná s největší plností, protože je to život ve své čisté podstatě. A tato božská podstata života je čirá blaženost.

 V letech, ve kterých nastává na základě životních cyklů mimořádná otevřenost energiím korunní čakry, dostáváš šanci získat v rámci svého dosavadního vývoje takovou hloubku poznání, která se ti dosud nezdála možnou. Meditace a pcocity oddanosti k Bohu ti v toomto období mohou víc než jindy uprostředkovat pohledy do tvé božské podstaty a vyvolat v tobě žážitky jednoty. Mel bys této příležitosti využít a více než jindy se zaměřit dovnitř. Připadá nám v této souvislosti pozoruhodné, že fontanely kojenců jsou v prvních devíti až dvacetičtyřech měsících ještě otevřené. Málé děti žijí v prvním období své pozemské existence ještě ve vědomí nedílné jednoty.

Projevy výrazně uzavřené sedmé čakry

Jak jsme viděli, může nám otevření a harmonizace doposud popsaných čaker zprostředkovat množství vědění, zkušeností a schopností. Ale bez otevření korunní čakry budeš mít stále pocit oddělenosti od plnosti bytí, stále nebudeš zcela zbaven pocitu strachu. Tímto strachem se bude udržovat poslední zbytek blokád v tvých čakrách. Nemohou se rozvinout do celé šíře svých možností, jednotlivé energie nevibrují v plném souladu se záměrem Stvořitele, a tím ani v harmonii se sebou navzdájem.

 Pokud se v letech, kdy nastává vývoj korunní čakry, neotevřeš duchovním pravdám, můžeš mít v této době pocity nejistoty a ztráty cíle. Měl bys takové pocity považovat za upozornění, že se máš obrátit víc dovnitř. Možná pocítíš i určitou nesmyslnost svého dosavadního života a výraznější strach ze smrti.

 Zkusíš možná potlačit tyto nepříjemné pocity útěkem do mnoha různých aktivit, nebo přijetím nové zodpovědnosti, aby dokázal svoji nepostradatelnost. Také nezřídka dochází k tomu, že si lidé v tomto stadiu přitáhnou nemoc, která je přinutí ke klidu. Nevyslyšíš-li tato poselství, zůstaneš pravděpodobně ve svém dalším životě připoután k vnějším věcem a ohraničen svým osobním já.

Možnosti čištění a aktivování sedmé čakry

Účinky přírody

Šířka a neohraničenost, blízkost nebe a uvolnění se od událostí tvého osobního života, které prožiješ na osamoceném vrcholu nějaké velmi vysoké hory, nejvíce podpoří otevření tvé korunní čakry.

Účinky zvuků

Hudba: Hudbou korunní čakry je ticho. V tichu je naše celá bytost výjimečně bdělá a vnímavá pro božské tóny, znějící v celém Stvoření a vytvářející sílu lásky a harmonie ve všech projevených formách. Vhodná je ale každá hudba, která tě k tomuto tichu vede a na ně připravuje.

Vokál: Korunní čakru otvírá hláska m, v Indii považovaná za vokál, zpívaná tónem H. Je to trvalé bzučení bez hranic a struktury. Tak reprezentuje nedílnou jednotku, čisté neohraničené vědomí bez formy, v němž jsou všechny formy laatentně obsaženy.

Účinky barev

Korunní čakru otvírají a rozlišují fialová a bílá. Fialová způsobuje transformaci ducha i duše a otvírá je duchovním dimenzím. Ruší ohraničenost a může tě vést k zážitku kosmické jednoty. Bílá v sobě obsahuje spektrum všech barev. Integruje různé roviny života do vyššího celku a otvírá duši božskému světlu, poznání a uzdravení.

Účinky drahokamů

Ametyst: Červený oheň aktivity a modré světlo otevřenosti, ticho a šíře se spojují v ametystu v novou sílu. Ametyst dává živý klid, ve kterém zanikají všechny strachy a disharmonie, a budí důvěru a odevzdanost vůči silám Universa. Vede ducha k věčnosti, podporuje meditaci a inspiraci.

Křišťál: Vede člověka k celivosti, tkerá v sobě harmonicky sjednocuje pestrou mnohotvárnost života. Přináší jasnost a světlo duchu i duši a podporuje duchovní poznání. Pomáhá duši splynout s duší Universa. Uvolňuje blokády, ochraňuje a dává novou energii.

Účinky vůní

Kadidlo: Ne náhodou je kadidlo, získávané z pryskyřice kadidlovníku (Olibanum), klasickým vykuřovacím prostředkem při náboženských obřadech. Jeho vůně povznáší ducha i duši a čistí atmosféru. Nechává zapomenout na každodennost, prohlubuje schopnost víry a vyzvedává duši na úroveň, kde se může stát nádobou na boží světlo.

Lotos: Lotosový květ je na Východě symbolem krásy a duchovní dokonalosti. Koření v bahně a zvedá se svým květem vysoko vzhůru. Právě tak dokonalý člověk žije ve světě, jeho pravá podstata však zůstává světem nedotčena a je v jednotě s Bohem. Vyzařují z něj světlo a harmonie šířící do světa lásku, radost a poznání. Vůně lotosu nese v sobě toto poselství. Vede vnímavou a připravenou duši na cestu k jednotě s Bohem.