Vyhledávání

Menu

Reklama

www.stahovani-z-youtube.717.cz - Stahování z youtube. Stáhni si, co chceš!

www.smajlici-na-facebook.717.cz - Tajní facebook smajlíci

www.babiciny-bylinky.tode.cz - Největší databáze lečivých bylinek!

www.cakry.tode.cz - Vše o čakrách.

BlogMat - Banner 88x31

Druhá čakra

Barva: oranžová

Element: voda

Smyslová funkce: chuť

Symbol: lotos se šesti okvětními lístky

Základní princip: tvořivé rozmnožování bytí

Časti těla: hýždě, rozmnožovací orgány, ledviny, močový měchýř, vše tekuté jako krev, míza, trávicí šťávy, sperma

Žlázy: vaarlata, vaječníky, prostata

Funkcí pohlavních žláz je vytváření mužských a ženských pohlavních znaků, u žen i regulace cyklu.

Úkol a funkce druhé čakry

Druhá čakra je centrum původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Je přiřazena elementu vody, ze kterého povstává vše živé a který v astrologii odpovídá emocím.

 Voda oplodňuje a nechává vznikat stále nový život. Prostřednictvím této čakry máme přístup k oplodňujícím a vstřícným energiím, které pronikají celou přírodou. Zažíváme sami sebe jako část neutuchajícího tvořivého procesu, který se v nás skrze nás projevuje ve formě pocitů a tvořivého jednání.

 Tato čakra je často považována za sídlo Šakti, ženského aspektu Boha, ve formě tvořivé rodící síly. U muže ovlivňuje druhá čakra ty oblasti, kde je takový oplodňující impuls přijímán a kde povstává nový život, kde je posléze rostoucí bytost chráněna, vyživována a zásobena vším potřebným.

 Avšak voda také očišťuje. Uvolňuje a odplavuje vše, co tuhne a staví se jejímu životadárnému proudu do cesty. To se projevuje v tělesné oblasti vyměšující a detoxikační činností ledvin a močového měchýře. Na úrovni duše to prožíváme jako uvolnění a odplavování pocitů, což nám umožňuje prožívat život stále opravdověji a nově.

 Rozhodujícím způsobem však ovlivňuje druhá čakra naše mezilidské vztahy, obzvlášť k druhému pohlaví. Do její působnosti patří rozmanité hry erotiky stejně jako vzdáváním se ohraničeného ega a zážitek větší jednoty v sexuálním spojení.

Harmonická funkce

Harmonická funkce otevřené druhé čakry se projevuje v přirozeném splývání s proudem života a svými pocity. Jsi vůči jiným lidem, a zvláště vůči druhému pohlaví otevřený a přirozený. Sexuální spojení s milovaným člověkem je pro tebe možností zúčastnit se tance mužských a ženských tvořivých energií, prožít jednotu s celou přírodou a růst k vnitřní úplnosti. Cítíš, že řeka života při tvoření proudí také tvým tělem, tvojí duší a tvým duchem. Podílíš se na hluboké radosti tvoření a život tě naaplňuje vždy znovu údivem a nadšením. Tvoje pocity jsou přirozené, tvé jednání tvůrčí. Činí plodným tvůj vlastní život a životy ostatních.

Disharmonická funkce

Chybná funkce druhé čakry má svůj původ hlavně v pubertě. Probouzející se sexuální síly vyvolávají nejistotu, protože rodiče a vychovatelé jsou jen vzácně schopní ukázat mladému člověku, jak s nimi správně zacházet. Často je to také důsledek nedostatku něžnosti a tělesné blízkosti v raném dětství. Může dojít k odmítání a popírání sexuality, čímž se ztrácí přirozený projev jejího tvořivého potenciálu a energie se vybíjí nevhodným způsobem - většinou formou přehnané sexuální fantazie nebo potlačené žádosti, která čas od času uniká kontrole. Jiný možný následek tohoto přístupu spočívá v tom, že používáš sexualitu jako drogu. I to znamená, že jsi nepoznal tvořivý potenciál těchto sil a použil je nesprávným směrem. V obou případech vzniká nejistota a napětí ve vztahu k druhému pohlaví. Tvoje cítění je hrubé a máš tendenci upřednostňovat uspokojování svých vlastních sexuálních potřeb.

 Možná také, že žiješ v neustálé touze po naplňujícím sexuálním vztahu, aniž bys poznal, že příčina, proč se tvé přání neuskutečňuje, je v tobě samém.

 Se ztrátou nepředpojatosti a neviny v zacházení se sexuální energií ztrácíš také otevřenost pro její tvořivé projevení, pro hru sil jin a jang a pro dětský údiv naad zázrakem života.

Nedostaatečná funkce

Nedostatečná funkce druhé čakry vzniká ve většině přípaadů již v dětsví. Pravděpodobně už tvoji rodiče potlačovali vlastní smyslnost a sexuaalitu a tobě chyběly smyslová stimulace, dotyky, mazlení a něžnosti. Následkem toho se stalo, že jsi v této oblasti zcela zatáhnul své antény. V pubertě jsi potom veškerou na venek se deroucí sexuální energii zcela zablokoval. Toto její úspěšné potlačení má však za následek nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí a sexuální chladnost. Život ti připadá smutný a málo cenný.

Možnosti čištění a aktivování druhé čakry

Účinky přírody

Druhou čakru oživuje měsíční světlo, dotyk s čistou, průzračnou vodou i pohled na ni. Měsíc, obzvlášť v úplňku, stimuluje tvoje pocity a činí tě vnímavým vůči poselstvím tvé duše, která se ti vyjevují v obrazech fantazie a ve snech.

 Tiché posezení u čisté, přírodní vodní hladiny, koupel v ní, nebo pár doušků z čistého pramene ti pomáhají očistit tvoji duši a osvobodit ji od citových blokád a stresů, aby život v tobě mohl zase volně proudit.

Účinky zvuků

Hudba: K aktivování druhé čakry se hodí každá plynulá hudba, vzbuzující pocit nezkalené životní radosti. Je to i plynulá hudba lidových tanců, v podstatě každá hudba, která rozproudí tvé emoce.

 Ke zklidnění a harmonizaci druhé čakry naslouchej v klidu zpěvu ptáků, zvuku tekoucí vody v přírodě, ve městě alespoň zurčení pokojového vodotrysku.

Vokál: Druhá čakra se aktivuje přivřeným o, zpívaným tónem D. Tento vokál vyvolává krouživý pohyb. Ve své uzavřené formě, když se blíží vokálu u, vzbuzuje hloubku pocitu a vede tě k celistvosti kruhu, ve které jin a jang, ženský a mužský prvek, dospívají vzájemným ovlivňováním k haarmonické jednotě.

 Výkřik ó vyjadřuje údiv. Vokálem o tak také oživujeme schopnost žasnout nad zázrakem stvoření.

Účinky barev

Druhou čakru aaktivuje jasná oranžová, která zprostředkovává oživující, obnovující energii a osvobozuje od zafixovaných citových vzorů. Podporuje sebeúctu a vzbuzuje radost ze smyslových prožitků. V Ayurvédě se říká, že oranžová je vnitřní barva vody.

Účinky drahokamů

Karneol: Spojuje tě s krásou a s tvořivou silou Země. Pomáhá ti prožívat každý okamžik a posiluje koncentraci. Obnovuje úžas nad zázrakem stvoření, uvádí tě do proudu životaa a oživuje tvoji schopnost tvořivě se projevovat.

Měsíční kámen: Otvírá ti tvé vlastní vnitřní bohatství pocitů. Spojuje tě s citlivou, vnímavou a snivou stránkou tvé podstaty aa pomáhá ti ji příjmout a intergrovat do tvé osobnosti. Zbavuje tě strachu z pocitů a působí harmonicky na citovou rovnováhu. V tělesné rovině podporuje čištění mízního systému aa u žen vyváženost hormonálního hospodářství.

Účinky vůní

Ylang Ylang: Jemný olej získávaný z květů stromu Ylang Ylang je jedno z nejznámějších afrodisiak. Uvolňuje a otvírá tě zároveň jemnějšímu smyslovému vnímání. Jeho sladká vůně ti dává pocit bezpečí, díky kterému se svěříš proudu svých pocitů. Zadržované a nahromaděné emoce se uvolní a rozplynou.

Santal: Santalové dřevo se užívá v Orientu často ke zvýšení sexuální energie a k povznesení sexuálního spojení s milovaným partnerem naa úroveň duchovního zážitku. Také povzbuzuje fantazii a probouzí radost z tvořivé činnosti. Vibrace santalového oleje způsobují intergraci duchovních energií do všech úrovní našeho myšlení, cítění i jednání.

Druhy jógy ovlivňující především druhou čakrou

Tantrajóga: V tantře se považuje celá příroda za hru ženských a mužských sil, Šakti a Šivy, které v neutuchajícím tvořivém tanci produkují svět forem. Otevřením všech smyslů, úplným ano k životu a zjemněním a prohloubením sexuálních zážitků vede tanta ke splynutí s touto kosmickou sexualitou.