Vyhledávání

Menu

Reklama

www.stahovani-z-youtube.717.cz - Stahování z youtube. Stáhni si, co chceš!

www.smajlici-na-facebook.717.cz - Tajní facebook smajlíci

www.babiciny-bylinky.tode.cz - Největší databáze lečivých bylinek!

www.cakry.tode.cz - Vše o čakrách.

BlogMat - Banner 88x31

První čakra

Barva: aktivní první čakra svítí ohnivě červeně

Element: Země.

Smyslová funkce: čich.

Symbol: lotos se čtyřmi okvětními lístky.

Základní princip: tělesná vůle být (jako protipól duchovní vůle být v sedmé čakře).

Části těla: všechno pevné, tj. páteř, kosti, zuby, nechty, dále řiť, tlusté střevo, konečník, prostata, tvorba krve a stavba buněk.

Žláza: nadledvinky.

Nadledvinky produkují adrenalin a noradrenalin, které mají za úkol přizpůsobovat krevní oběh momentální potřebě. Tak je tělo vždy připravené k akci a může okamžitě reagovat požadovaným způsobem. Nadledvinky mají i rozhodující vliv na vyrovnání teploty v těle.

Úkol a funkce první čakry

První základní čakra nás spojuje s fyzickým světem. Převádí kosmické energie na tělesně-pozemskou rovinu, zároveň proudí touto čakrou energie Země do celého našeho systému energií. Tudy máme kontakt s duchem Matky Země, zažíváme elementární sílu Země, její lásku a trpělivost. Do působnosti této čakry patří všechny základní individuální i všeobecné požadavky života jako takového pro přežití na této plaanetě. Mezi dary otevřené první čakry patří pozitivní ano k životu na Zemi, k fyzické existenci, a připravenosti působit v harmonii se silami Země a učit se od nich. Proto je základní čakra přiřazena prvku země, její barva je červená, barva energie a aktivity, barva vnitřního jádra naší planety. Poskytuje nám zemitou pevnost a pevnou půdu pod nohama, na které si můžeme vystavět náš život, zásobuje nás zároveň nutnou energií pro tvořivou činnost ve světě. Dává nám sílu prosadit se aa vytrvat. Do oblasti působí první čakry patří také budování existence, materiální zabezpečení a zachování vlastního druhu založením rodiny, stejně jako sexualita coby tělesná funkce a prostředek k plození dětí. První čakra tvoří životně důležitý základ a pramen vitální síly pro vyšší čakry. Tudy jsme napojeni na nevyčerpatelný reservoár sil energie kundaliní. Zde začínají také tři hlavní kanály energie - Sušumna, Ida a Pingala. Podobně jako naše srdce ve fyzickém těle je základní čakra centrem našeho oběhového systému energií. Navíc je první čakra sídlem kolektivního podvědomí, jehož nahromaděné vědění nám zpřístupňuje. První čakra by měla být v rovnováze se semnou čakrou, abychom si udrželi svou vnitřní stabilitu.

Harmonická funkce

Je-li tvoje základní čakra otevřená a harmonicky funguje, zažíváš hluboké osobní spojenectví se Zemí a jejími tvory, nezkalenou vitalitu, spokojenost, stabilitu a vnitřní sílu. Cítíš se být zařazen do přirozeného běhu života, do střídání klidu a aktivity, smrti a nového života. Tvé jednání je neseno přáním spoluúčastnit se života na tvé mateřské planetě, v souznění s plodivou silou Země, s životem v přírodě. Připadá ti snadné uskutečňovat ve světě své cíle. Tvůj život stojí na neotřesitelné pradůvěře. Zažíváš Zemi jako místo jistoty, kde můžeš dostat všechno, čeho je ti zapotřebí: přízeň, výživu, bezpečí a ochranu. Tím se otvíráš s důvěrou životu zde na Zemi a vše, čeho se ti dostává, přijímáš s vděčností.

Disharmonická funkce

Při jednostranné dominanci nebo chybné funkci této čakry krouží tvoje myšlení a jednání hlavně kolem materiálního vlastnictví a jistoty, stejně jako kolem smyslových požitků, jako např. dobrého jídla, alkoholických nápojů, sexu atd. To, po čem bažíš, si chceš také přivlastnit, aniž bys přemýšlel o následcích. Zároveň ti může být vysloveně zaatěžko otevřené brát a dávat. Máš tendenci se pojistit o ohraničit. Neschopnost něčeho se vzdát a touha si všechno podržet je nezřídka vyjádřena v tělesné rovině formou zácpy nebo tělesné nadváhy. Tvé jednání je zaměřeno především na uspokojování tvých vlastních fyzických potřeb. Přitom přehlížíš nebo nevědomky přecházíš potřeby jiných, stejně jako potřebu svého vlastního těla po zdraví a umírněné výživě a po vyrovnaném a harmonickém způsobu života. V extrémních případech trváš na určitých představách a žádostech, od kterých se nedokážeš odpoutat. Jestliže jsou tvoje utkvělé představy okolnostmi nebo ostatními lidmy vystaveny tlaku, reaguješ předrážděně a hněvivě, v extrémních případech také žuřivě nebo agresivně. Nemírné prosazování vlastních přání a představ spadá rovněž do oblasti porušené základní čakry. Vztek, hněv a násilí jsou konec konců obranné mechanismy, které poukazují na nedostatek pradůvěry. Za takovým jednáním stojí vždycky strach ztratit nebo vůbec nezískat něco, co ti dává pocit jistoty nebo dobré pohody. Země je pro tebe místem, které musí být ovládáno a vykořišťováno, aby se člověku zajistilo přežití. A tak je kořistnictví, které dnes převládá v poměru vůči Zemi, a porušování její přirozené rovnováhy, symptomem poruch v základní čakře u většiny dnešních lidí.

Nedostatečná funkce

Při zablokované nebo uzavřené základní čakře je tvoje tělesná konstituce velmi slabá a máš málo tělesné i duševní síly k překonání čehokoliv. Mnoho věcí v životě ti dělá starosti, pocity nejistoty znáš velmi dobře. Možná máš také pocit nejisté půdy pod nohama, nebo se cítíš ne zcela přítomen. Nepřipadá ti snadné vyrovnat se s požadavky života, často ti chybí síla prosadit se a stabilita. Proto ti život na Zemi připadá často jen jako břímě, a ne jako radost. Stále toužíš po životě, který by byl snažší, příjemnější a méně náročný. Jestliže jsi rozvíjel jednostranně své vyšší čakry, může ti nedostatečná funkce tvé základní čakry způsobovat pocity, že sem tak docela nepatříš. Protože můžeš přijímat elementární životní sílu jen v omezené míře, dochází - ve spojení s blokádou v druhé a třetí čakře - v některých případech k chorobnému hubnutí útěkové reakci. Budeš však tak dlouho konfrontován s problémy pozemského života, dokud se nenaučíš považovat je za milníky svého celkového vývoje.

Možnosti čištění a aktivování první čakry

Účinky přírody

Pozorování krvavě rudého vycházejícího nebo zapadajícího Slunce a červánků oživuje a harmonizuje základní čakru a uvolňuje vše v oblaasti její působnosti. Aby ses dostal do spojení s uklidňující, stabilizační a tvořivou silou naší plaanety, posaď se v pozici lotosového sedu nebo pouze se zkříženýma nohama na příjemné místo na holé zemi a vědomě dýchej a vnímej její vůně. Optimálního, komplexního vlivu dosáhneš, když se ti podaří spojit oba tyto zážitky dohromady.

Účinky zvuků

Hudba: K aktivaci základní čakry je vhodná monotónní hudba se silně zdůrazňovaným rytmem. Nejlépe ji vyjadřuje archaická hudba mnoha přírodních národů. Také jejich tance jsou zaměřeny na spojení s přírodou, s jejími silami a s její podstatou. K harmonizaci základní čakry můžeš použít zvuky z přírody. Dnes existuje už i mnoho kazet a gramofonových desek, nemáš-li možnost zvuky poslouchat v originále.

Vokál: Záklaadní čakru reprezentuje samohláska u, zpívaná v hlubokém C. Zvuk u tě spouští dolů k tvým kořenům, zavádí tě do hlubin podvědomí a oživuje původní zemité síly první čakry.

Účinky barev

První čakra se aktivuje jasnou svítící červenou barvou. Tato barva oživuje a hřeje, dodává vitalitu a odvahu. Červená smíchaná s trochou modré ti pomáhá ovlivňovat tvé vitální potřeby duchovní silou.

Účinky drahokamů

Achát: Podporuje vážnost, pevnost a vyrovnanost. Pomáhá rozpouštět záporné emoce a chrání vnitřní podstatu člověka. Probouzí postoj úcty k vlastnímu tělu a působí stavebně naa rozmnožovací orgány. Plátek řezaného achátu s krystalovou jeskyňkou uprostřed poskytuje rostoucímu životu v tobě - ať je to tělesné nebo duchovní dítě - bezpečí a ochranu. Dodává důvěru a ulehčuje porod.

Hematit: Dává pevnost a síli, působí staavebně na tělo, mobilizuje skryté síly. Pomáhá tak při stavech slbosti a podporuje uzdravování po nemoci. Přiznivě ovlivňuje tvorbu zdravé buněčné tkáně.

Krvavý jaaspis: Zeleno-červený jspis tě spojuje s elementární silou  trpělivou láskou Matky Země. Učí tě nesobeckosti a skromnosti, posiluje krev, propůjčuje vitalitu, stabilitu a trpělivost. Pročišťuje a transformuje fyzické tělo a umožňuje, že si umíme ze síly a klidu vytvořit pocit bezpečí v přirozeném běhu života.

Granát: Dává životní sílu, sílu vůle, sebedůvěru a úspěch. Otevírá pohled do utaajeného, až k jasnovidnosti. Povzbuzuje sexualitu a pomáhá ji přetransformovat na vyšší sílu. Na tělesné úrovni pomáhá při onemocnění pohlavních orgánů a posiluje krevní oběh.

Červený korál: Dodává vitální energii a sílu. Podporuje tvorbu krve, dává stabilitu a zároveň i pružnost, takže zůstáváš v proudu životních událostí vnitřně pevný.

Rubín: Zprostředkovává životodárnou teplou a kreativní energii vedoucí k očištění a proměně. Vytváří harmonické spojení mezi tělesnou a duševní láskou, mezi sexualitou a duchovnem, což přináší nové zážitky.

Účinky vůní

Cedr: Trpká vůně cedrového oleje tě spojuje se zemitými silmi a podstatou přírody. Pomáhá ti shromažďovat energii, dodává klid a pocit bezpečí v klíně Matky Země.

Hřebíček: Olej hřebíčku pomáhá při uvolňování nahromaděné energie v základní čakře. Podporuje schopnost uvolňovat aa rozpouštět všechny staré úzkostné struktury, které vznikaly z potřeby obrany a bezpečnosti, a otevřít se tak novým čerstvým energiím. Spolehneš-li se na poselství jeho vibrací, přinese ti změnu a oživení.

Druhy jógy, ovlivňující především první čakru

Hathajóga: Rozvoj vědomí očištěním a stimulací fyzického těla určitými tělesnými cviky a pozicemi ve spojení s dechovými cvičeními.

Kundaliní-jóga: Probuzení tzv. hadí síly, která prochází paralelně s páteří a při svém vzestupu aktivuje a oživuje všechny čakry. K tomuto účelu existuje řada nejrozmanitějších tělesných i duchovních cvičení.